Martin Verner
About
Contact


    thermoplastic, stainless steel thermoplastic, stainless steel thermoplastic, Ag thermoplastic, stainless steel thermoplastic, stainless steel thermoplastic, stainless steel thermoplastic, stainless steel

Brooch_Reformation_2017_ABS thermoplastic, stainless steel


Collection of brooches and rings Reformation refers to heroic death of Jan Hus, priest, theologian,
rector of Charles University in Prague and an important Czech predecessor to Protestantism. Hus
was burned at stake in 1415 for his reformative opinion of catholic church, his life and death influenced
Martin Luther and inspired protestant reformation in Western Europe. Flames as the main symbol
commemorate not only Hus’s early death in fire but also resemble him as passionate educator
and zealous public speaker. The jewelry pieces were made of ABS sheets, free-formed
over a heat and the finish is created by multiple layers of spray paint.

ReformationKolekce broží a prstenů s názvem Reformace odkazuje na hrdinnou smrt Mistra Jana Husa,
kazatele, teologa, rektora Karlovy Univerzity v Praze a zásadního českého předchůdce
protestantismu. Hus byl upálen roku 1415 kvůli jeho reformačním názorům, jenž kázal
v katolickém kostele. Jeho život a smrt ovlivnila Martina Luthera a inspirovala protestantskou
reformaci v západní Evropě. Plameny jsou hlavním symbolem připomínajícím nejen Husovu smrt
na hranici, ale zároveň také odkazují k jeho plamennému projevu. Šperky jsou vyrobeny z desek
ABS termoplastu, které jsou za tepla volně formovány a na závěr doplněny barevným nástřikem.

Reformace