Martin Verner
About
Contact


    textile fiber, rubber textile fiber, rubber textile fiber, rubber textile fiber, rubber textile fiber, rubber textile fiber, rubber textile fiber, stainless steel textile fiber, stainless steel

Softie_necklace_2014_plastic, textile fiber, rubber


In the necklace collection Softies I have used my experience with industrial technologies
of shaping plastics and finishing technology of flocking. The monumental organic shapes
resemble living matter by the thick blue fur that gives the jewellery specific haptic qualities
and invites to touch them.

SoftiesV kolekci náhrdelníků Softies jsem uplatnil zkušenosti s průmyslovými technologiemi tvarování
plastů a úpravy povrchů pomocí flockování. Monumentální organické tvary připomínají
živou hmotu i hustou modrou srstí, která jim dodává specifické haptické vlastnosti
a vyloženě vyzývá k dotyku.

Softies