Martin Verner
About
Contact


    LED diod _45x25x20 mm LED diod _45x25x20 mm LED diod _45x25x20 mm LED diod _45x25x20 mm LED diod _45x25x20 mm 30 mm 30x30 mm 30x30 copper_45x32x25 mm , copper_45x32x25 mm

Brooch_ Sea Creatures_2007_copper, LED diod _45x25x20 mm


The undersea world that luminous creatures live in was the initial point for
the luminous brooches. Their character brings strong emotions and many
love them as they were living creatures while others are astonished by their
perfect technical construction.

Sea creaturesPodmořský svět, ve kterém žijí luminiscenční tvorové se stal výchozím bodem pro
svítící brože. Jejich charakter vzbuzuje silné emoce a mnozí je milují jako by se
jednalo o živé tvory, v jiných vzbuzují údiv díky svému technickému provedení.

Sea creatures