Martin Verner
About
Contact


      _320x320x20 mm _320x320x20 mm _370x370x15 mm _370x370x15 mm _370x370x15 mm _370x370x15 mm alloy_370x370x15 mm

 


The collection of the dural necklaces was inspired by the traditional silver
jewellery from Yunnan, southern province of China. Using new material
and supplied by apparel by Mirka Talavašková, they are connecting asian
countryside with the world of big cities where they make a new, original
impression.

YunnanKolekce duralových náhrdelníků vychází z tradičních stříbrných šperků z jihočínské
provincie Yunnan. Užitím nového materiálu a doplněné modely Mirky Talavaškové
se setkává styl asijského venkova se světem velkých měst, kde působí zcela
neotřelým dojmem.

Yunnan