Martin Verner
About
Contact


      rubber, gold 14K_360x240x80 mm rubber, gold 14K_340x240x70 mm rubber, gold 14K_390x200x70 mm rubber, gold 14K_400x210x70 mm gold 14K_120x70x50 mm gold 14K_130x110x50 mm gold 14K_140x45x50 mm gold 14K_150x60x50 mm gold 14K_140x65x50 mm gold 14K_130x50x50 mm gold 14K_130x110x50 mm rubber, gold 14K_390x200x70 mm

 


The jewellery collection Tag for Your Neck was inspired by two phenomenons:
street art and industrial production. Both have significantly influenced my creative
thinking. Graffiti art,skateboarding and alternative subculture took important part
when I was growing up on the outskirts of Prague. Painting my ideas and opinions
out on a wall gave me absolute freedom of expressing myself. In the present days
I find the same freedom when expressing through jewellery. Later on, when working
in a studio of industrial design, I have found a perfect material that allowed me to
transfer complicated tags and graffiti lines into three-dimensional objects. I use
thermoplastic sheet, widely used for example in automotive industry, and connects
it with exclusive golden details to create daring jewellery. My brooches and neck
pieces grow from meeting the high and the low end: from the confrontation
of the world of art and of the directness of the street.

Tag for Your NeckKolekce šperků Tag for Your Neck byla inspirována dvěma fenomény: street-artem
a průmyslovou produkcí. Obojí zásadně ovlivnilo mé tvůrčí myšlení. Graffiti, skateboarding
a alternativní subkultury hrály důležitou roli během mého dospívání na pražském sídlišti.
Díky možnosti vymalovat své nápady a názory na zeď jsem zažíval absolutní svobodu
sebevyjádření. V současnosti nacházím podobnou tvůrčí svobodu v tvorbě šperku.
Později během práce pro studio průmyslového designu jsem objevil materiál,
který mi dokonale umožnil převést komplikované tagy a linky graffiti obrazců
do prostorových objektů. Používám tvarované desky termoplastu, rozšířeného
například v automobilovém průmyslu, a propojuji je se zlatými detaily, abych
vytvořil odvážné šperky. Mé brože a náhrdelníky vyrůstají ze setkávání vysokého
a nízkého: z konfrontace světa umění a bezprostřednosti ulice.

Tag for Your Neck