Martin Verner
About
Contact


    white gold white gold 260X220X30mm 260x220x30 mm 60x40x40 mm 40x13x10 mm 15x10x30 mm 15x10x35 mm 20x10x5 mm 25x30x15 mm 20x15x30 mm 35x20x10 mm

Necklace_Voronoi_2012_diamonds,  white gold


The collection Voronoi is based on the mathematical principle of Voronoi diagram.
It is a logical and universal way of dividing planar space that we can find in nature
as well as in urban planning. The jewellery is constructed of oxidized silver and
onyx according to the Voronoi principles.

VoronoiKolekce Voronoi je založená na matematickém principu Voroného diagramu.
Jedná se o univerzální logický postup dělení rovinné plochy, jehož příklady
běžně najdeme v přírodě, ale také urbanistických plánech měst. Na stejném
principu jsou vystavěné šperky z patinovaného stříbra a onyxů.

Voronoi