Martin Verner
About
Contact


    gold plated silver_70x110x50 mm gold plated silver_70x110x50 mm gold plated silver_70x110x50 mm gold plated silver_35x250x25 mm gold plated silver_50x90x20 mm

Brooch_Silicium_2023_flint, glass, gold plated silver_70x110x50 mm


The jewellery responds to the essential role of silicon throughout the history of the human species.
Silicon is the main building block of the first artifacts in the form of flint tools. In the same way,
its presence is also indispensable for the latest computer chip production technologies,
which are needed for the current development of the latest technologies, including artificial
intelligence, over which a question mark still hangs, whether this is not the final and final phase
of humanity's development, which will cause its end.

SiliciumŠperky reagují na zásadní roli křemíku v průběhu dějin lidského druhu. Křemík je hlavním stavebním
prvkem prvních artefaktů v podobě pazourkových nástrojů, jeho důležitou roli můžeme pozorovat
i ve sklářské výrobě včetně té bižuterní, jejíž jablonecká produkce je v sérii šperků taktéž obsazena.
Stejně tak je jeho přítomnost nepostradatelná i u nejnovějších technologií výroby křemíkových čipů,
které jsou potřebné pro aktuální vývoj nejnovějších technologií včetně umělé inteligence, nad kterou
visí stále otazník, jestli se nejedná o finální a konečnou fázi vývoje lidstva, která zapříčiní jeho konec.

Silicium